Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.silviagallegoyoga.cat, del qual Sílvia Gallego González és titular.
Els dominis silviagallegoyoga.cat, amb tots els subdominis associats, pertanyen a:

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, Sílvia Gallego informa:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de l’editorial Sílvia Gallego Yoga, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.silviagallegoyoga.cat.

En utilitzar el lloc web www.sivliagallegoyoga.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privadesa, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a www.sivliagallegoyoga.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.sivliagallegoyoga.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.sivliagallegoyoga.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament.

El lliurament dels encàrrecs el farà Sílvia Gallego Yoga pels seus propis mitjans o a través de Correus. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. L’editorial Sílvia Gallego Yoga no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes.

L’editorial Sílvia Gallego Yoga es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que es senyali en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

El període de lliurament dels articles en condicions normals és d’entre 2 i 5 dies laborables, amb un màxim de 15 dies laborables (períodes excepcionals a Correus: eleccions, vacances de personal, etc.).

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

El càlcul d’aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l’adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament (el termini general d’enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l’enviament de la comanda).

Pagament

L’editorial Sílvia Gallego Yoga ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de transferència directe, targeta o PayPal. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

L’editorial Sílvia Gallego Yoga es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.silviagallegoyoga.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des www.silviagallegoyoga.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu, termini de validesa de l’oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

COST DEL TRANSPORT:

  • Enviaments a domicili (només estat espanyol, excepte Ceuta, Melilla i província de Canarias) per correu ordinari: GRATUÏT.
  • Enviaments a domicili (només estat espanyol, excepte Ceuta, Melilla i província de Canarias) per correu certificat: 5€.
  • Enviaments a domicili (Illes Balears): 7€ per a tots els enviaments, independentment del cost de la comanda.

L’editorial Sílvia Gallego Yoga es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.silviagallegoyoga.cat però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a contacte@silviagallegoyoga.cat

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment castellà).

Devolucions

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb L’editorial Sílvia Gallego Yoga (mitjançant un correu electrònic dirigit a contacte@silviagallegoyoga.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que L’editorial Sílvia Gallego Yoga procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions basat en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a L’editorial Sílvia Gallego Yoga (mitjançant un correu electrònic dirigits a contacte@silviagallegoyoga.cat) en un termini de 2 mesos. L’editorial Sílvia Gallego Yoga es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari.

Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.silviagallegoyoga.cat que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

Responsabilitat

L’editorial Sílvia Gallego Yoga no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

L’editorial Sílvia Gallego Yoga no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a L’editorial Sílvia Gallego Yoga per arribar a una resolució amistosa.

Drets de propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de l’editorial Sílvia Gallego Yoga als quals pugui accedir són propietat exclusiva de L’editorial Sílvia Gallego Yoga. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de L’editorial Sílvia Gallego Yoga.

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i L’editorial Sílvia Gallego Yoga les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

Plataforma de resolució de litigis en línia (ODR)

Pots accedir a la Plataforma de Resolución de Litigios en línea de la web oficial de la Comissió Europea a través d’aquest enllaç.